VoIP

מערכת אינטרקום VOIP:

מערכת קשר פנים המבוססת על ציוד קצה המנוהל בפלטפורמת IP, ומקושר למחשב מרכזי (או מחשבים) באתר הלקוח, תוך שימוש במערך המולטימדיה על גבי המחשב.

מערכת מתקדמת זו מאפשרת קשר מאתר מרכזי לאתרים מרוחקים באמצעות תקשורת LAN ברשת ה- ETHERNET של הלקוח. יתרונותיה המרכזיים של המערכת הינם:

  • חיסכון משמעותי בתשתיות  ובכך מתן אפשרות לשליטה ובקרת  אתרים בתפזורת גיאוגרפית נרחבת.
  • מתן כלי שליטה ובקרה מרכזי חזק לצורך הפעלה פשוטה ונוחה של המערכת בחירום.
  • זוהי מערכת מודולרית ביותר הכוללת אפשרות גידול למאות מנויים.
  • מלבד תוכנת הבסיס (למחשב מרכזי יחיד), ניתן באמצעות תוכנות נוספות להרחיב את מערך המרכזים , ליצור ממשק גרפי של אתר הלקוח על גבי מסך המחשב ועוד. 
  • התממשקות מלאה למערכות כריזה באתרי הלקוח באמצעות מתאמים מיוחדים.

מערכות אלו הינן סנוניות ראשונות בארץ בתחום מתקדם וחשוב, בימים אלו מסיימת רמטל התקנה והפעלה של מספר אתרים בטכנולוגיה הזו. הפתרון נמצא מתאים לקמפוסים, אוניברסיטאות, מפעלים המפוזרים על שטח גדול ,בתי חולים, קשר חרום למעליות , לנקודות ביקורת מבודדות ולחיבור מערכות כריזה הפזורות בבניינים רבים.

דרונט בניית אתרים